MEST STILTE SPØRSMÅL

HVOR ER DU STASJONERT?

Jeg er stasjonert i Stavanger, men mye av jobben jeg gjør som utreder kan gjøres digitalt, slik at du ikke trenger å være avhengig av at vi er på samme sted.

JOBBER DU KUN DIGITALT?

Formålet med SAVA er for det første å gi fleksibilitet for advokater og advokatfirmaer som ikke har behov eller anledning til å ansette noen på fulltid. For det andre er formålet at du slipper å betale kostnader forbundet med å ansette noen. Av den grunn jobber jeg digitalt slik at du skal slippe å finne meg arbeidsplass og utstyr.

Når det er sagt, har alle forskjellige behov. Hvis du foretrekker at jeg jobber på ditt kontor er dette også fult mulig. Det som har fungert best er at jeg møter de jeg samarbeider med for samtaler ved behov, eller hvis jeg skal hente filer og sakspapirer som ikke kan sendes digitalt. Jeg møter også kunder for å kollokviere om saker som de har pågående etter behov.

HVILKEN KVALIFIKASJONER HAR DU?

Jeg innehar en bachelorgrad i rettsvitenskap, og er i ferd med master i rettsvitenskap.

HVA ER DINE KOMPETANSEOMRÅDER?

Jeg jobber i hovedsak med arbeidsrett, forvaltningsrett, pasient og yrkeskadeerstatning, kontraktrett/selskapsrett, arv/familierett, strafferett og barnevernrett.

HVA ER GJELDENDE PRISER?

Du kan velge mellom fire ulike timepakker, 6, 12, 24 og 48 timers pakker. Enkelttimer utover valgt pakke etterfaktureres med NOK 399. Enkelttimer utover 48 timer etterfaktureres med NOK 325.

20181104_114931_0001.png

HVA ER INKLUDERT I PRISEN?

Prisen du ser er ikke inkludert MVA, men ellers er alt annet inkludert i prisen. Du betaler ikke feriepenger, avgifter, overtid osv.

HVA ER MINSTE ANTALLET TIMER JEG KAN KJØPE?

Minste antallet timer du kan kjøpe er 6 timer. Grunnen til dette er fordi jeg trenger tid til å sette meg inn i faktum og diverse før jeg kan bistå deg videre i saken. Disse 6 timene er også tilstrekkelig til at jeg kan se om jeg har nye innspill å komme med i saken.

MÅ JEG KJØPE TIMER PÅ FORHÅND ELLER KAN TIMEANTALLET ETTERFAKTURERES?

Du må ikke kjøpe timer på forhånd, men det er anbefalt å gjøre dette. Som frilanser jobber jeg med forskjellige kunder. Såfremt du ikke har forhåndsbetalt for timer eller avtalt timeforbruk, operer jeg med førstemann til møllen prinsippet. Du kan med andre ord risikere at jeg går tom for arbeidskapasitet når du har behov for bistand.

HVA HVIS JEG IKKE BRUKER OPP FORHÅNDSBETALTE TIMER ELLER GÅR TOM I LØPET AV MÅNEDEN?

Timer som du ikke har brukt opp refunderes ikke. Alt under 25% av forhåndsbetalte timer kan overføres til måneden etter.

JEG ER IKKE FORNØYD MED JOBBEN. FÅR JEG REFUNDERT BELØPET?

Alt over 6 timers arbeid kan du få refundert. Jeg sier klart fra om jeg ikke har noe nytt å komme med i saken din etter 6 timer. Hvis jeg ikke gjør dette, og du er misfornøyd med innsatsen, får du refundert det du har betalt utover de 6 timene.

ER DET BINDETID ELLER VARIG FORHOLD?

Det er ingen bindetid, slik at du kan leie meg inn kun etter behov.

Jeg tilbyr likevel månedvis abonnement for de som er interessert i dette, og som vil reservere timer.

ER JOBBEN DU GJØR FAKTURERBART?

Om jobben jeg gjør er fakturerbart kommer an på hva du trenger hjelp med og din praksis generelt. Har du en timepris på 1200,-, kan du dele dette på slutsummen av mitt utredersalær for å finne ut hvor mange timer du kan fakturere dine klienter.

24 timer med utredning koster 8599NOK. Deler du dette på 1200,. blir timeantallet du kan fakturere klientene dine 7, forutsatt at jobben jeg har gjort er fakturerbart.

LURER DU PÅ MER? FYLL UT SKJEMAET