EPOST OG KALENDER HÅNDTERING

Lage og sortere mapper

Slette spam

Lage regler for viktige eposter

Arkivere gamle eposter

Påminne om viktige arrangementer

Sette opp timer for lege, frisør og lignende