TJENESTER

HVORFOR BØR DU JOBBE MED MEG

Enten om det er å dykke ned i lovdata, dundre gjennom juridisk litteratur eller grave ned i registre, kan du alltid regne med at jeg gir resultater du kan bli fornøyd med.

Med min bachelorgrad i juss, har jeg mer faglig tyngde enn advokatsekretærer og assistenter, noe som gjør at jeg kan levere faglig sterke resultater.

Fra bachelorutdanningen sitter jeg igjen med gode kunnskaper om sentrale regler i ulike rettsfelt, men også reglenes formål, begrunnelse og virkninger. Det at jeg har fått en grundig innføring i og god forståelse av juridisk metode som redskap for å løse juridiske problemstillinger er det som gjør meg best rustet til å ta fatt på problemstillinger og utfordringer knyttet til arbeidet.

KUNDEN

Denne «kundehistorikken» er en samling av hvordan jeg hjelper mine advokatkunder med ulike behov. Alle advokater er ulike og det er sjeldent at de har samme behov. Noen advokater er selvstendig næringsdrivende og ikke tilknyttet kontorfellesskap, andre er i et kontorfellesskap med tilgang til flere ressurser som for eksempel kontormedarbeidere, mens noen advokater er partnere i større firmaer slik at de er godt ivaretatt i jobbsammenheng, men har behov for assistanse i privatlivet eller hjelp med bestemte prosjekter.

NOE AV DET JEG KAN GJØRE FOR DEG

En advokats arbeidsdag er sjelden lik, men en fellesnevner er at det for det meste består av klientmøter, utarbeiding av dokumenter som testamenter og skjøter, prosedyreforberedelser, rådgivning, graving etter informasjon i forskjellige registre og mye mer. Slik det er nevnt over, er behovet ulikt, men her er en oversikt over det jeg kan gjøre for mine advokatkunder:

 • Juridisk utredning: Som utreder hjelper jeg mine kunder å fange viktige poeng de har oversett, komme med innspill til taktikk og utreder saker. Som utreder er jeg også tilgjengelig som sparringspartner for advokater som ikke er tilknyttet kontorfellesskap.
 • Dokumentproduksjon som prosesskriv, utdrag, testament, skjøte, ektepakt osv.
 • Henting av informasjon i offentlig registre som brønnøysundregistret.
 • Klientkorrespondanse gjennom e-post eller telefon.
 • Lage utkast til dokumenter advokatene skal arbeide med, slik som kontrakter, stevninger til retten, brev og tinglysingspapirer.
 • Transkribering av klient og vitneutspørring

I TILLEGG KAN JEG HJELPE DEG MED

 • Innbokshåndtering
 • Kalenderhåndtering, inkludert booking av møter med klienter
 • Booking av reiser
 • Styre sosiale medier som facebook og instagram
 • Enkel markedsføring
 • Skrive fagartikler/blogginnlegg

HVORDAN KAN DET JEG GJØR HJELPE DEG?

1. Med min bakgrunn i jus, kan jeg levere gode og faglig sterke resultater for mine advokatkunder. De kan være trygge på at bakgrunnsarbeidet jeg har gjort i enhver sak er godt gjennomført, slik at de sjelden trenger å bruke mye tid på å kvalitetssikre dem. Dette vil gi advokatkundene mine mer mulighet til å gjøre klientens sak sterkere ved å gi dem tid til å legge til flere argumentasjoner og tid til å forsikre seg om at klientens sak er belyst fra alle sider.

2. Mye av arbeidet jeg overtar som juridisk utreder for mine advokatkunder er viktig, men det er arbeid som er gjerne kjedelig, eller som en kan bli blind på. Ved å overlate disse oppgavene til meg, vil de være bedre forberedt i forkant av klientmøter og de får bedre tid til å forberede en smart og taktisk prosedyre.

3. Jeg er en frilanser slik at mine advokatkunder kan leie meg inn etter behov. Det faktum at de betaler for kun medgått tid, slipper å betale arbeidsgiveravgift og feriepenger, og slipper å betale for kontorplass med mer, vil spare dem for masse kostnader, noe som vil garanter lønne seg i framtiden.

4. Å skrive fagartikler/ blogginnlegg har vist seg å være en god strategi for markedsføring av advokatfirmaer og å vise klienter advokatenes kunnskap. Imidlertid lar det seg sjelden gjøre å publisere flere innlegg i uken med tanke på alt arbeidet en advokat gjør daglig. Ved å la meg overta skrivingen av fagartiklene, vil advokatkundene mine ha en mulighet til å rangere høyere på søkemotorer som google, og klientene vil ha bedre forståelse for hva advokaten jobber med og hvordan han kan hjelpe dem med deres rettsligeproblemer.

5. En av mine store hobbyer er å holde meg oppdatert innen det som skjer i markedsføringsverdenen. Med tiden har jeg plukket opp enkle triks til hvordan ulike virksomheter kan markedsføre seg i sosiale medier, men også ved hjelp av SEO, spesielt advokatfirmaer. At jeg besitter denne innsikten kan være gullverdt for nyetablerte advokater/firmaer som ikke har et budsjett til å ansette dyre markedsføringsaktører. Ved å overlate dette til meg, vil mine advokatkunder sitte igjen med mye av gevinsten for en brøkdel av prisen.

6. Ved å hjelpe advokatkundene mine med det administrative, vil det gi dem muligheten til å holde seg organiserte, utnytte tiden deres effektiv, få bedre tid til klientene og bedre tid til å levere faglig sterke resultater for sine klienter.

7. Som utreder er jeg en frilanser slik at mine advokatkunder kan leie meg inn etter behov. Det faktum at de betaler for kun medgått tid, slipper å betale arbeidsgiveravgift og feriepenger, og slipper å betale for kontorplass med mer, vil spare dem for masse kostnader, noe som vil garanter lønne seg i framtiden.

OPPSUMMERING

Med min bakgrunn i jus, er jeg en smart investering for alle typer advokater, men spesielt for mindre advokatfirmaer som ikke har budsjett/behov for å ansette en assistent/sekretær fulltid.

Jeg er som poteten, og kan brukes til alt fra å bistå med det faglige, til å ta meg av markedsføringen.

Hvis du har behov for assistanse, eller kjenner noen som har behov for assistanse, ikke nøl med å ta kontakt. Du kan nå meg på facebook, linkedin, eller kontakt meg her!

Har du noe du lurer på, sjekk ut mine mest stilte spørsmål her.